به نام خدا

معرفی تارنما


ماموريت تارنما


تارنما خود را ملزم نموده كه راه حلهاي خود در زمينه فنآوري اطلاعات را با سه محور اساسي زير همواره هم جهت نمايد:
- نيازهاي حال و آينده مشتري
- روندهاي روز فنآوري اطلاعات
- روندهاي روز كسب و كار و صنعت سازمان مشتري
برخورد شفاف با مشتري و پشتيباني از وي در تشخيص نيازهاي امروز و آينده سازمان در اولويت اول خدمات تارنما مي باشد.
آريا پاد هرگز پروژه ها و راه حلهايي كه منطبق بر اصول تثبيت شده بنيانگذاران شركت نبوده را آغاز نمي كند. بدين معنا كه شعار اصلي ما فعاليت تخصصي و تعميق زمينه هاي فعاليت سازمان بوده و به جرات خود را متخصص رشته و زمينه معرفي مي كنيم.
به اين اصل مجددا پافشاري مي كنيم كه مطابق الگوها و تجارب جهاني حركت مي كنيم و هرگز به دنبال افتادن در حلقه هاي بي پايان نيستيم.
استراتژی
نقطه تمركز كليه راه حلهاي آريا پاد كاربر نهايي و يا مشتري واقعي در محيط كارفرما بوده و بر اين اساس راه حلهاي آريا پاد مي توانند سازمان را در حركت به سوي مشتري مداري سوق دهد. شركت تارنما مشخصا" در زمينه ارائه راه حلهاي جامع و زير ساختي فنآوري اطلاعات (برنامه ريزي استراتژيك فنآوري اطلاعات) و طراحي، توليد و پشتيباني نرم افزارهاي پورتال سازماني در سطوح مختلف فعاليت مي نمايد.
اصلي ترين و مهم ترين سرمايه آريا پاد تجارب بدست آمده و مغزافزارهاي سازمان هستند كه مجموعه را در نيل به اهداف عالي خود سوق مي دهند.
شركت ها و سازمان هاي همكار با تارنما
- گروه گرافيك تين
همكار در زمينه ارائه خدمات گسترده تبليغاتي از مشاوره تا اجرا
- موسسه چاپ وحدت
يكي از مدرن ترين موسسات چاپ در ايران با توانايي چاپ 7 رنگ (RGB-CMYK)
- آریا افزار پارس
همکار در زمینه ارائه راهکارهای ایجاد شبکه های گسترده...


صاحب امتیاز : محمودرضا دلفیه
ارائه خدمات میزبانی وب و تولید نرم افزارهای تحت وب

Close