اگر در مرکز آموزش نمی توانید راه حلی برای مشکلات خود بیابید ، می توانید با انتخاب بخش مناسب در زیر یک تیکت ارسال کنید.


 بخش پشتیبانی

مرکز پشتیبانی گروه نرم افزاری آی آر ایران

 بخش فروش

مرکز فروش گروه نرم افزاری آی آر ایران