ایجاد درخواست پشتیبانی جدید

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

 بخش پشتیبانی

مرکز پشتیبانی گروه نرم افزاری آی آر ایران

 بخش فروش

مرکز فروش گروه نرم افزاری آی آر ایران